Mužská seberozvojová skupina

30.09.2016

V rámci psychologického výzkumu hledáme muže, kteří by měli chuť stát se součástí uzavřené mužské skupiny, která by se scházela pravidělně každý týden po dobu dvou měsíců a zaměřovala se na téma vlastní svobody a zábran v pohybu a v těle.

Dvouměsíční skupina již skončila, nicméně srdečně zvu všechny další zájemce na kurzy

Zvláštní jak je mužská exprese a vztah k jejich vlastnímu tělu u nás stále velmi tabuizovaným tématem. Mužské tělo a pohyb je obvykle diskutováno především v souvislostech sportovních výkonů, schopnostech v sexu či otázkách zdraví a nemoci. Tělo ale není jen stroj, co nějak funguje a slouží k tomu, abychom mohli žít. Je to hmotná a zároveň velmi intimní část identity člověka. Můžeme skrze něj komunikovat s vnějším světem. Bohužel na rozdíl od žen mají muži tu nevýhodu, že ve svém životě nemají procesy jako je měsíční menstruační cyklus, těhotenství, porod, přechod, není pro ně tak přirozené a společností vítané, aby svobodně tančili,...proto je možné, že jsou se svým tělem v menším nebo méně intenzivním kontaktu. Nebo tomu tak není? Právě to můžeme zkoumat v rámci seberozvojové skupiny. Můžeme také doslova na vlastní kůži zažít, co se děje s životy a jejich prožíváním ve chvíli, kdy dáme právě tělu a pohybu (sobě!) více pozornosti, zájmu a péče.


Pro koho je skupina určena:

Skupina je otevřená všem mužům, kteří mají chuť poznávat život a sebe v něm skrze práci s vlastním pohybem. Jsou vítáni všichni muži jakéhokoli věku nad 18 let, kteří mají chuť se do společné spolupráce pustit. Mohou přijít ti, kteří se v těle a pohybu často cítí úzkostně, třeba mají i strach z tance, stejně jako muži cítící v pohybu úlevu a potěšení. Věřím, že společná setkání přinesou svěží vítr a nová poznání jak do osobního tak profesního života.

Co vám skupina může nabídnout:

Možnost hlubšího sebepoznání, sebevyjádření a kreativity v bezpečném podpůrném prostředí pod vedením psychologa. Sdílení zkušeností a inspirace. Vyzkoušení nových věcí a objevení nových možností zážitkovou formou. Nejedná se o skupinovou terapii. Kurz není řešením pro jedince v akutní životní krizi.

Průběh setkávání:

V rámci prvního setkání probereme očekávání, přání a obavy, s kterými pravděpodobně budeme všichni včetně mě na kurz přicházet. Dále budete na prvním setkání seznámeni s průběhem celého výzkumu a budete požádání o podepsání informovaného souhlasu, bez kterého se nelze kurzu zúčastnit. První setkání bude tedy více povídací s malou ukázkou práce s pohybem, abyste měli představu, jak budeme společný čas trávit a co pro mě osobně "práce s pohybem" znamená. Sekat dříví, učit se základní kroky valčíku ani provozovat sex na setkáních nebudeme, leč by se to jako práce s pohybem jistě vnímat dalo.

Prakticky mohou další setkání skupiny vypadat například tak, že se sejdeme (je vhodné se převléknout do něčeho, co vám nebude nijak bránit v pohybu a v čem vám bude pohodlně, je to na vás), na začátku si krátce popovídáme, s jakou náladou kdo přichází, jak se v minulém týdnu projevovaly zkušenosti z předchozího setkání, jestli jsou k předchozímu setkání ještě nějaké otázky či postřehy. Přes společný pohyb, protažení, relaxaci, dechová cvičení se zkusíme dostat ke svému tělu, naladit se na jeho vnímání - na vnímání sebe samého ve své celistvosti (tělo - dech - mysl - duše). Po čas lekce se budeme zabývat skrze různé pohybové aktivity a experimenty daným tématem. Pohybové aktivity budou prokládány verbální reflexí toho, co děláme a jak o tom přemýšlíme v kontextu našich životů.

Můžeme se zabývat tématy jako je například směřování, rozhodnost, načasování, osobní prostor, spolupráce vs.individualita, obrana vs. útok, pozornost, zaměření, vytrvání. Tedy tématy, které jsou součástí každého života, a zároveň vlastnostmi jakéhokoli pohybu. Témata ale nebudeme rozebírat primárně slovy, ale experimentovat s nimi přímo v pohybu. Tyto zkušenosti budeme následně reflektovat a dávat do spojitosti s našimi životy.

Kdo vás setkáními bude provázet:

Bc. Jolana Šohájková. Studentka pátého ročníku jednooborové psychologie. Absolventka pětiletého psychoterapeutického výcviku. Zakladatelka projektu FlowingSpace - prostoru pro svobodný a kreativní pohyb. Lektorka tanečních a pohybových kurzů zaměřených na autentický projev a propojování těla, mysli a duše. Mám dlouholeté zkušenosti s vedením psychoterapeutických skupin na psychiatrickém oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a vzdělávám se v taneční a pohybové terapii.

Možná si říkáte - "Není zvláštní, že mužskou skupinu povede žena?" Ano, je pravda, že pokud se podíváte na nabídku mužských či ženských skupin (kruhů), mužské jsou většinou vedeny mužem, ženské ženou. K pocitu, že vedení mužské skupiny ženou je nejenom v pořádku ale dokonce výhodou, mě vedly hned dvě věci. Vaše zkušenosti z mužského světa a mužského prožívání sdílené v takto mužském kolektivu pro mě jako pro ženu budou pravděpodobně velmi nové a obohacující, věřím že často i překvapující. O to více se budeme moct nořit do hloubky sebereflexí, abychom si byli jisti, že si jako muži a žena opravdu rozumíme. Zároveň jsem nedávno slyšela zajímavou myšlenku o mísení žen a mužů v rámci seberozvojových skupin, které je založeno na principu jin a jang, kdy teprve sloučením těchto dvou na první pohled protikladných sil přináší jednotu.

Způsob mé práce:

Intuitivní práce s procesy tady a teď opřená o teoretické vzdělání - psychologie, psychoterapie, taneční a pohybová terapie, Feldenkraisova metoda, Labanova analýza pohybu, Tanec 5 rytmů, ...

Kdy a kde:

Každou středu od 19. října do 14. prosince v čase 18:30 až 20 hodin. V případě zájmu je možné v setkáváních pokračovat i po Vánocích. Každé setkání bude trvat 90min.

Adresa: Modré Nebe, Elišky Krásnohorské 6, Praha 1 (5 min od metra Staroměstská, 1 min od tram zastávky Právnická fakulta)

Kde se přihlásit, kde získat více informací:

Do skupiny již nenabíráme nové členy. V případě zájmu o mužskou pohybovou skupinu v roce 2017 napiště prosím na email jolana.sohajkova@seznam.cz