O nás

Flowing Space vzniklo na jaře 2016 jako prostor pro aktivity spojené s taneční improvizací a tanečním experimentováním psychoterapeutky Joly Šohájkové. Postupně se aktivity i zájem tanečníků více a více rozvíjely.

Aktuálně je Jola na mateřské dovolené a k sobě do Flowing Space s velkým nadšením pozvala pár dalších lektorů. 

Přivítání lektorky Kateřiny Zálešákové
Přivítání lektorky Kateřiny Zálešákové
Přivítání lektorky Vlaďky Kopecké
Přivítání lektorky Vlaďky Kopecké

Flowing Space se tak od roku 2019 rozrostlo na širší platformu pro různé pohybové aktivity (moderní tanec, Tai Chi, Core Energetics...), které vždy staví na těchto principech:

Principy pohybové práce

  • Laskavost k sobě samému - žádný přehnaný tlak a boj se sebou
  • Důvěra vůči svému tělu - tělo je moudré a ví "jak na to", potřebuje svůj čas a tempo, násilně se do ničeho nenutíme
  • Naslouchání signálům z těla - bolest beru vážně, vnímám ji, stejně tak i to, co mi dělá dobře, stavím na tom, co mi je podporou

Principy vedení dobrého Flowing Space lektora

  • Provádí tanečníka procesem objevování, nabízí a inspiruje - není autoritou, co zná univerzální pravdu, do které tanečníka vmanipuluje
  • Ladí se na skupinu a její aktuální energii - pozná, kdy má nabídnout relaxaci, kdy aktivizaci, kdy pracovat se skupinou jako celkem kdy nechat prostor každému zvlášť
  • Nabízí prostor pro zpracování zkušeností v jejich celistvosti - například skrze povídáním o zážitcích ve skupině, zachycením zážitku skrze malbu, pobytím v klidu a tichu na závěr lekce, zanechání zkušeností na sále
  • Lektoři jsou do Flowing Space vybírání na základě jejich vlastní zkušenosti s tím, co učí, dále na základě jejich osobní zralosti a schopnosti ladit se na druhé a pracovat se skupinou. Lektoři se pravidelně schází pro společné intervize své práce.