O nás

Flowing Space vzniklo na jaře 2016 jako prostor pro aktivity spojené s různým tanečně-pohybovým tvořením psycholožky Jolany Šohájkové. Vzniklo z několikaleté frustrace kolem toho, jak je lidem předáváno umění tance...či spíše z touhy a jistoty, že to musí jít i jinak :-)Jolana Šohájková - zakladatelka

"Uvědomuju si, že tak, jak jdu životem, postupně se mi mění perspektiva toho, jak se dívám na pohyb. Jako dítě, jsem si jednoduše užívala pohyb ve své plnosti, tu spontánnost nezatíženou nároky a hodnocením. Věk puberty a větší budování taneční identity skrze různé taneční skupiny mi ukázal, co to znamená dril a výkon, jak snadné je spadnout do touhy po dokonalosti a preciznosti a jak je cesta za obojím sladká a hořká zároveň. Cítila jsem, jak tanec sbližuje, stejně tak i to, jak se v něm člověk může skrýt i vyjádřit zároveň. O pár let později jsem již v tanci hledala větší hloubku než jen estetiku a instantní prožitek, někdo by snad řekl spíše obsah než formu. Skrze vlastní pohybovou sebezkušenost (taneční i životní) jsem objevovala přesah tance do všech oblastí života. Přišlo studium psychologie, verbální psychoterapeutický výcvik, tanečně-pohybový psychoterapeutický výcvik, to vše (a nejen to) přispívalo k tomu, že jsem více a více vnímala léčivou sílu vědomého pohybu. To, jak skrze něj můžeme poznávat sebe sama, učit se rozumět životu, přeučovat se nefunkční vzorce (pohybové, emoční, vztahové), poznávat své hranice, ctít je a chránit, stejně tak je posouvat a posouvat...." Jolana  (celý medailonek a životopis)
Kudy a jak plyneme

Flowing Space se vždy vyvíjelo velmi organicky. Nikdy nejelo podle přesného plánu, spíše reagovala na potřeby, nápady, co poletovaly kolem. A tak se stalo, že třeba byli přizvání lektoři kontaktní improvizace, protože si o ni tanečníci na lekcích prostě řekli, nebo že jsme odjeli na víkend tančit do přírody nebo že každý měsíc probíhaly netradiční workshopy spojené s oslavou jednotlivých částí roku a jakýmsi vědomým time-managementem do následujícího měsíce. Od počátku Flowing Space v roce 2016 se konaly všemožné akce zaměřené více na techniku (kurz Moderního tance) či naopak na absolutní odevzdání se okamžiku (Večerní tančírny). Flowing Space bylo vždy otevřené všem - i těm v tanci zkušenějším (kurz Taneční improvizace a tvorba) i těm méně zkušeným třeba i nejistým s pocitem začátečníka (kurz Kudy do vědomí svého těla). Tančili jsme opravdu všude možně, v různých studiích - od undergroundového hiphopového studia po překrásné sály s kvalitním baletizolem. Standartní počet tanečníků na lekci je 8, ovšem na víkendových workshopech či tančírnách nás zpravidla bývá násobně více, na druhou stranu byla vždy hojně využívaná i nabídka soukromých lekcí, kde si člověk užívá komfortu toho, že je na lekci sám. Kolem Flowing Space se přirozeně vytvořila pestrá komunita lidí, kteří se skrz nasrkz kurzy znají, umí vzájemně vytvářet a držet bezpečný prostor a vystupují vůči sobě ve vzájemném respektu k jedinečnosti každého. 


Hostující lektoři Flowing Space

Principy pohybové práce - platí pro všechny lektory

  • Laskavost k sobě samému - žádný přehnaný tlak a boj se sebou
  • Důvěra vůči svému tělu - tělo je moudré a ví "jak na to", potřebuje svůj čas a tempo, násilně se do ničeho nenutíme
  • Naslouchání signálům z těla - bolest beru vážně, vnímám ji, stejně tak i to, co mi dělá dobře, stavím na tom, co mi je podporou

Principy vedení dobrého Flowing Space lektora

  • Provádí tanečníka procesem objevování, nabízí a inspiruje - není autoritou, co zná univerzální pravdu, do které tanečníka vmanipuluje
  • Ladí se na skupinu a její aktuální energii - pozná, kdy má nabídnout relaxaci, kdy aktivizaci, kdy pracovat se skupinou jako celkem kdy nechat prostor každému zvlášť
  • Nabízí prostor pro zpracování zkušeností v jejich celistvosti - například skrze povídáním o zážitcích ve skupině, zachycením zážitku skrze malbu, pobytím v klidu a tichu na závěr lekce, zanechání zkušeností na sále
  • Lektoři jsou do Flowing Space vybírání na základě jejich vlastní zkušenosti s tím, co učí, dále na základě jejich osobní zralosti a schopnosti ladit se na druhé a pracovat se skupinou. Lektoři se pravidelně schází pro společné intervize své práce.