Psychoterapie

Psychoterapii vnímám jako neskutečně krásnou, potřebnou a obohacující profesi, při které se dva lidé opravdu setkají a jsou spolu - se všemi starostmi, radostmi, s opravdovým vztahem, který mezi sebou mají. Vztahem, který může přinést nejen podporu a porozumění, ale také nehodnotící prostor pro jakékoliv téma, dostatek času bez nároků na výkon, odstup od starostí, chvíli klidu, pohled z jiné strany či nové vztahové zkušenosti - například zkušenost opravdového přijetí, otevřeného jasného řešení konfliktu ve vztahu, a další. 

Prošla jsem pětiletým daseinanalytickým psychoterapeutickým výcvikem vedeným Prof. Peterem Tavelem a Mgr. Carmen Švýcarskou. Tento výcvik jsem ukončila v roce 2016. V současné době pracuji jako terapeut pod pravidelnou supervizí MUDr. Zuzany Pinďákové, dříve také pod supervizí PhDr. Daniely Wurstové a Mgr. Jana Jakuba Zlámaného. Současně s výcvikem jsem také vystudovala jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií (PVŠPS). Vzdělávám se v práci se sny, dokončuji dvouletý výcvik daseinanalytického výkladu snů u doc. Oldřicha Čálka. Na jaře 2017 jsem nastoupila na čtyřletý výcvik v tanečně-pohybové psychoterapii vedený MUDr. Radanou Syrovátkovou a Mgr. Klárou Čížkovou.

Nabízím psychoterapeutickou pomoc pro osoby v obtížných životních situací. Těmi může být pro každého něco jiného - konflikty s partnerem, zdánlivě bezdůvodné výkyvy nálad, pocity prázdnoty, samoty, hledání smyslu života, nedůvěra v sebe sama a spousta dalších. Práci stavím na aktivním naslouchání, otevřenosti vůči světu a životu klienta. Vztah s klientem se pro mě obvykle stává opravdovým. Nejde o nějaké role odborník a klient, ale o setkání dvou lidí, kdy jeden přichází pro nějakou změnu či pomoc a druhý ho tou změnou či hledáním možností provází. 


Cena za hodinové sezení je 600 Kč.

Sezení probíhají v Karlíně na adrese Thámova 7 poblíž metra a tramvaje Křižíkova. 

Objednejte se prosím přes email jolana.sohajkova@seznam.cz, ráda vám zavolám zpátky. 

Aktuálně nové klienty nepřijímám. 


ODBORNÉ SEMINÁŘE A KURZY

Mgr. Jan Jakub Zlámaný, PhD. - Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi  - seminář o smrti

Doc. PhDr. Karel Balcar - Základy logoterapie a logodiagnostiky

Mgr. Petra Uhlíková - Koučování

Mgr. Lenka Procházková - Asertivita

MUDr. Radana Syrovátková - Tělo a expresivita v pohybu, Zdroje kreativity v těle

Mgr. Klára Čížková - Tělo a expresivita v pohybu, Příběhy vyprávěné tělem, Tanec, hudba a genius loci,

Mgr. Ing. Jana Dusbábková, Andrea Nundy Malá M.A. - Prostor v taneční a pohybové terapii

Janet Kaylo M.A., BC-DMT - Vnímání nevyřčeného - objevování významů v neverbální komunikaci

....a další

PRAXE

Současnost - psycholog a psychoterapeut v Centru Paraple, péče o klienty po poranění míchy

Psychiatrická nemocnice Bohnice, Centrum krizové intervence, koterapeut terapeutických skupin stacionáře CKI

Denní stacionář pro adolescenty ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, vedení skupinových terapií a komunit

Asistent terapeuta v Centru Terapie Autismu (CTA), metoda Open Therapy of Autism (O.T.A.)

Dobrovolník v občanském sdružení Kolumbus pro uživatele psychiatrické péče, docházení do PN Bohnice

Dobrovolník v neziskové organizaci Lata pro ohroženou mládež, dlouhodobé vztahy s adolescentními klienty

Hlavně jsem ale člověk se svým vlastním životem a zkušenostmi. Vzdělání beru jako velkou oporu a studnu poznatků a doporučení, nicméně o co se při práci opírám nejvíce, je lidskost a opravdový vztah, který by měl mezi terapeutem a klientem vzniknout. Jsem vdaná, zatím bezdětná a přes všechny pády a dna stále velkou milovnicí života :-)