O lekcích

Na konci této stránky naleznete fotogalerii fotek z lekcí a seminářů.

Pracujeme s pohybem, prostorem, hudbou i tichem, podlahou i stěnami, s pozorností ostatních...to vše jde dohromady. To samé se obvykle děje u uvnitř nás. Nehýbeme jenom našimi končetinami (pokud to není přímo cíl cvičení :-) ). Jsme CELE. S naším dechem, s vědomím každé buňky těla, přesně s takovým tělem, jakým jsme, přesně s takovou schopností koordinace, jakou máme... Stejně tak s únavou či pocitem plného břicha, pokud to právě prožíváme. Na nic si nehrajeme, nic neschováváme. Právě proto musím vždy s úsměvem odepisovat "ne, nevadí" na dotazy, zda nevadí, že "už jsem ve vyšším věku", "mám nadváhu", "jsem po operaci", "nemám zkušenosti"... Proč se i s větším (i tak vždy krásným) pozadím nedat do tance? Proč se nechat odradit tím, že si moje paměť neumí pamatovat pohyby v choreografii? Tak do toho jdu s tím, že si prostě najdu vlastní cestu - kde zapomene hlava, bude fantazie o to víc tvořit; kde bude chybět síla paží, vypomůže jiná část těla. Hledání cesty. Hledání vlastního způsobu. Hledání, jak být s ostatními, jak je neztratit, ale zároveň být sám sebou. Asi tak bych vlastně smysl a atmosféru lekcí popsala. 

A co se může dít konkrétně?

Úvodní naladění se na sebe a na prostor. Relaxace, dechová cvičení, rozeskákání, roztancování, vlastní masáž, klasické protahování, jednoduše způsob práce, který nás dovede k sobě a do přítomného okamžiku. Nepostradatelná část lekce, bez které by nám často mysl lítala ještě v práci a srdce u partnera. My jsme ale tady. 

Práce s určitým tématem. Tématem může být Pohyb dítěte, Síla a její vlastnosti, Ukotvení, Můj osobní prostor, Dotek, Závaží hlava a pánev, Rozsah končetin, ale také například Podzim, který nás inspiruje do lehkého padání a unášení se větrem, nebo Tání, které nám ukáže, jak se pohybově či tělesně rozpustit. Tématu se věnujeme ze všech stran, přes imaginaci, techniku moderního tance, náš hlas, spolupráci...

Práce s "choreografií". Já obvykle přijdu s jednoduchou kostrou, kterou se společně naučíme, jak si ji ale kdo dozdobí, dovytvoří, je už na něm. Kostrou může být lehká sestava pohybu nebo třeba princip padání na zem či směřování chůze po místnosti. Kolik způsobů, kolik podob můžeme kostře dát? Je naše fantazie a tvořivost neomezená? Či se nám do tvorby vkrádají stereotypy? To vše budeme objevovat. Z vlastní zkušenosti musím říct, že tato tvorba přináší neuvěřitelně svěží vzduch i do běžného života - vědomí nekonečně mnoha cest; vědomí, že projevy nemusí být velké a nablýskané, aby byly dost dobré; vědomí, že si můžu vybrat; vědomí, že i malá změna může změnit dojem z celku...

Práce ve dvojici a ve skupině. Bytí v tanci s druhými nám může poskytnout neskutečnou inspiraci pro to, jak všelijak je možné v pohybu být. Tanečníci často na lekcích skrze pohyb zakouší nové projevy sebe sama (být něžný, být vyzývavý, být animální, být divný,...). To, že si tyto projevy dovolí před sebou samým je jedna věc, ale to, že se takto můžeme dokonce projevit i před druhými a být v těchto projevech přijati, je něco, co přináší velké uvolnění nejen do těla ale i mysli a duše. "Můžu být i tak, a je to v pořádku." Skupina nám také umožňuje hrát si s tématy, jak si uhájit dost velký prostor pro sebe a zároveň respektovat prostor druhých, jak být sám sebou a zároveň s druhými, jak komunikovat, jak se druhým přiblížit, oddálit, jak říct ne...

Autentický pohyb. Způsob práce, kdy se zklidníme, naladíme na sebe a necháme pohyb, aby se sám děl. Pohyb nekonstruujeme, nevymýšlíme, jenom vnímáme vnitřní impulsy a necháme je, aby se projevily skrze náš pohyb či téměř nepohyb. Můžeme si všímat preferencí v pohybu jako takovém, postavení v rámci prostoru, asociacím či představám, které se začnou vynořovat. Tímto způsobem pracujeme především v kurzu Tvořivost a meditace v pohybu. 

Techniky moderního a současného tance. Různá zajímavá cvičení a zadání, která se mohou týkat fyzického pohybu jako takového, ale také vnímání pohybu či vnímání prostoru, v kterém se nacházíme. Taneční lekce opravdu nemusí být jenom o fyzickým svalech, ale také o pozornosti, nápadech a otevřenosti vůči novému. 

Společná reflexe. Během lekce si několikrát sedneme do kroužku a povídáme si, co jsme zažili. Neučím techniku moderního tance, naopak podněcuji tanečníky, aby si její principy sami našli. Co je potřeba, abych se na zemi překulil? Odkud je iniciován pohyb ruky? To vše zkoumáme a vyměňujeme si poznatky, co kdo objevil. Na lekci se často mísí profesní zaměření, věky i pohlaví - zážitek, dojem každého je velkou inspirací pro ostatní. Pokud přijde přání od tanečníků - věnovat se zádům, věnovat se tématu Důvěry, není problém a lekci podle toho připravím.

Hledání metafor pohyb - život. Velmi oblíbený proces, který dává Flowing Space punc jedinečnosti. Jak si z toho, co jsme zažili v pohybu, můžeme vzít něco do života? Co se stane, když pohyb/život pustím? Jak a kdy vrátit pohyb/život pod vědomou kontrolu? Jak komunikovat v pohybu/v životě? Kde v těle/v životě mohu najít oporu, o co se mohu opřít? Co vše mi může být inspirací, kudy v pohybu/v životě dál? Pojďme společně hledat odpovědi! :-)

Rozlišování úrovně tanečníků

Díky koncepci lekcí není třeba rozlišovat kurzy podle úrovně schopností. Nezáleží ani na tanečních zkušenostech ani na fyzičce. Mám pocit, že úrovně tanečníků, co na kurzy Flowing Space chodí, by mělo smysl rozlišit pouze podle toho, jak už si dovolí být spontánní a jak jsou daleko od kritického sebehodnocení a blízko k sebepřijetí jakéhokoliv svého projevu. 

Co s sebou

Pohodlné oblečení, které vás nebude v pohybu nijak omezovat. Určitě je lepší tančit bez bot, ale pokud by někomu bylo příjemnější tančit v botech, přijďte v botech. Ve většině sálech je kuchyňka, kde si můžete natočit vodu do skleničky. Pokud u konkrétního kurzu zda na webu možnost využití kuchyňky psaná není, doporučuji si vzít vlastní lahev s vodou. 

Důležité na závěr!

Tělo jsme my. Nejsou to jen tvrdé kosti a měkké maso protkané nervy a cévami. Je s námi (jsme ním) od té doby, co jsme na světě. Bylo s námi (byli jsme ním) u každé naší životní prohry i výhry. Hodně si pamatuje, hodně zažilo. Lekce Flowing Space není posilování ve fitku ani točení se kolem tyče. Je to způsob velmi upřímné práce se sebou samým. Někdy se může stát, že pohyb či téma přinese starou vzpomínku či starý pocit. Často ve chvíli, kdy to nejméně čekáme. Proto vždycky zdůrazňuji - pokud se něco takového stane, buďte na sebe ohleduplní a opečujte se. Dejte si prostor a čas, abyste zážitek zpracovali. Odpočiňte si, vypište se z toho do deníku, popřípadě vyhledejte někoho, kdo vám s tím pomůže (například psychoterapeut, ráda nějakého doporučím). Lekce nemá formát ani náplň skupinové terapie, leč se zabýváme často osobními tématy. Berte to prosím na vědomí. Tímto vás nechci nijak děsit, jenom ze zkušeností vím, že se to může stát.